POLITYKA PRYWATNOŚCI

CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza Polityka prywatności i cookies ("Polityka"):

Polityka znajdzie zastosowanie wobec wszystkich osób odwiedzających stronę https://maslankamragowska.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w skrócie zwanym: „RODO” oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" z siedzibą w Grajewie ("Administrator"); kontakt: centrala@mlekpol.com.pl, tel. 086-273-04-00 (dalej: "Administrator", "my").

Odbiorcami danych są podmioty dostarczające nam usługi technologiczne i marketingowe, w tym – jako podmiot przetwarzający: Change/Serviceplan Sp. z o. o. (adres: Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa) oraz dostawcy hostingu – OVH Sp. z o. o.; ponadto podmioty dostarczające usługi technologiczne, w tym w zakresie analityki danych – spółki Google LLC i Google Ireland Limited.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Zbieramy dane osobowe użytkowników korzystających z naszej strony (w tym adres IP urządzenia, z którego użytkownik łączy się z serwisem, inne identyfikatory, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, informacje o dacie i godzinie wejścia do serwisu i czasie spędzonym w serwisie, rodzaju i ustawieniach używanej przeglądarki internetowej, historii przeglądania stron w ramach serwisu).

Zbieramy dane osobowe przekazane nam w formularzach i kierowanych do nas wiadomościach.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

REKLAMA i MARKETING

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości dostarczania użytkownikowi treści marketingowych przez Administratora lub jego partnerów.

Działania reklamowe i marketingowe mogą polegać na:

Reklamie kontekstowej: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia Twojego sprzeciwu.

Reklamie behawioralnej: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom. Dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii są przetwarzane przez administratora i zaufanych partnerów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas profilowanie użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane przechowujemy do czasu wycofania zgody.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na stosowanie reklamy behawioralnej, otrzymasz treści marketingowe, które nie będą dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Innych formach: marketingu bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Dane osobowe są wykorzystywane w celu kierowania do użytkownika treści marketingowych np. SMS/MMS, telefonicznie. Takie działania będą podejmowane wyłącznie w przypadku uzyskania zgody użytkownika na otrzymywanie treści handlowych, lub udostępnienia przez użytkownika jego danych w tym celu. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie treści handlowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody. Prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub innych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia Twojego sprzeciwu.

PROFILOWANIE

Zebrane dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu realizowania działań marketingowych (reklama behawioralna). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonywana jest ocena wybranych czynników dotyczących użytkowników (np. odwiedzane strony, klikane treści, przeglądane informacje), w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Na tej podstawie użytkownikowi dostarczane są treści marketingowe, dostosowane do jego potrzeb, zainteresowań.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TIK TOK, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowania wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia Twojego sprzeciwu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie przekazujemy danych osobowych organizacjom międzynarodowym.

Możemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (w skrócie: EOG). Ponieważ poziom ochrony danych osobowych w krajach nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie, przekazanie danych osobowych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w tym: wyboru lokalizacji w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję o zapewnieniu adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych, stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym Zaufanym Partnerom.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi. W związku z tym Administrator oraz podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem Twoich danych osobowych.

Mimo, iż stosujemy ww. środki, aby zabezpieczyć Twoje dane pamiętaj, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z wszystkich oferowanych funkcjonalności naszej strony, więc nie rekomendujemy ich wyłączania, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji.

Z JAKICH PLIKÓW KORZYSTAMY?

Stosujemy niezbędne pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z naszej strony. Do niezbędnych plików cookies, których instalowanie i przechowywanie w urządzeniu nie wymaga Twojej zgody należą:

Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom Twojego zadowolenia z korzystania ze strony.

Wykorzystujemy także pliki cookies analityczne i marketingowe, których instalowanie i przechowywanie w Twoim urządzeniu wymaga Twojej zgody.

Stosujemy pliki cookies służące do analityki danych, tj. monitorowania ruchu na stronie to min. pliki Google Analytics (wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony), Google Ads, Google Tag Manager, DoubleClick.

Wraz z naszymi zaufanymi partnerami wykorzystujemy pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w celu dostarczanie Ci reklamy behawioralnej. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać usuwając plików cookies z przeglądarki.

W przypadku narzędzi Googla, za dane osobowe odpowiada Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy

Zebrane dane nie są wykorzystywane przez Google do identyfikacji. Działania analityczne i statystyczne mogą skutkować tworzeniem profili w oparciu o dane i informacje dotyczące użytkownika. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji w stosunku do użytkownika.

Na naszej stronie korzystamy z materiałów zamieszczanych w serwisie YouTube. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności widzów przez dostawcę portalu YouTube znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Korzystamy z tzw. pixel dostarczanego przez Facebooka. To kod, który zbiera informacje na temat Twojego korzystania ze strony, pozwalając na podstawie zebranych w ten sposób informacji kierować do Ciebie spersonalizowaną reklamę w ramach narzędzi reklamowych Facebooka. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające Cię bezpośrednio zidentyfikować. Jeżeli wyłączysz Pixel, nie będziemy w stanie kierować do Ciebie reklam dopasowanych do Twojej aktywności.

Dostawcą narzędzia jest: Meta Platforms Ireland Limited, ATTN: Privacy Operations Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5, Ireland

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Meta znajdziesz na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy?section_id=13-HowToContactMeta

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez Meta znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies są przechowywanie nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich informacje te zostały zebrane. W każdym czasie możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej.

TWOJE MOŻLIWOŚCI WYBORU, JEŚLI CHODZI O PLIKI COOKIES

Możesz akceptować lub odrzucać pliki cookies oraz usuwać już zainstalowane. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookies, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej strony internetowej.

Masz możliwość zarządzania dostępem plików cookies do Twojego urządzenia i ich usuwania. Niezbędne informacje znajdziesz na stronie internetowej:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W celu wykonywania wskazanych poniżej praw prosimy o zgłoszenie stosownego żądania do Administratora. Sposoby kontaktu wskazaliśmy poniżej. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw możesz kontaktować się z Administratorem na dwa sposoby:

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Przysługują Ci następujące prawa:

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Na Twój wniosek Administrator udostępni Twoje dane osobowe i odpowie na pytania dotyczące ich przetwarzania. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

PRAWO DO ŻĄDANIA POPRAWIENIA INFORMACJI O TOBIE

Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi prawami i obowiązkami oraz interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, ograniczymy ich wykorzystanie lub je usuniemy.

PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz żądać ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy:

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH

Istnieją sytuacje, w których możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy:

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Prawo do przenoszenia danych umożliwia przekazywanie danych osobowych pomiędzy organizacjami. Dotyczy danych, które nam dostarczyłeś. Skorzystanie z niego będzie możliwe w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub umowy.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO DS. OCHRONY DANYCH

Chcielibyśmy mieć szansę rozwiązania wszelkich Twoich skarg, jednakże masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. organu zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, że przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z KIM KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem danych:

Na naszej stronie korzystamy z materiałów zamieszczanych w serwisie YouTube. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności widzów przez dostawcę portalu YouTube znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/